top of page

Engagera medborgare för smarta och hållbara städer.

Vi hjälper organisationer att utveckla digitala verktyg för att samarbeta med medborgare i deras hållbarhetsarbete.

LocalLife Smart City illustration
Utmaningen
Dagens moderna städer är globalt uppkopplade, men lokalt isolerade. Hur kan vi då förvänta oss att medborgarna ska bidra till klimatomställningen?
Medborgare
LocalLife Smart City infrastructure illustration

Hållbarhet är en viktig aspekt i utvecklingen av nya bostadsområden. Ändå har byggherrar, leverantörer och framtida invånare sällan verktygen för att samarbeta kring hållbarhetsmål. Alltför ofta utför varje aktör sitt hållbarhetsarbete isolerat från de andra.

Byggnader
locallife_split_01_220222.png

Resultatet är en bristande samstämmighet mellan byggherrar, leverantörer och invånare. Infrastrukturen är i bästa fall missbrukad och i värsta fall oanvändbar, vilket leder till frustration.

Infrastruktur
locallife_split_02_220222.png

Hållbarhetsmålen kring energi- och resursanvändning i bostadsområden uppfylls därför inte, inte på grund av bristande ansträngning, utan av brist på gemensamma verktyg för kommunikation och samarbete.

buildings icon
Byggnader

Våra kunder är ofta involverade från början i utvecklingen av bostadsområden. Vi hjälper dem att lägga grunden för smart infrastruktur, både fysisk och digital.

Bridge[1].png
Infrastruktur

Vi har ett nära samarbete med leverantörer av infrastrukturer för att utveckla digitala verktyg som hjälper dem att få kontakt med invånarna och skapa varaktig hållbar beteendeförändring.

Lång person.png
Invånare

Våra digitala verktyg är designade baserat på publicerad beteendeforskning, vilket gör dem effektiva för att skapa storskalig beteendeförändring som håller i sig över tid.

Vi utvecklar digitala verktyg som kopplar ihop medborgare med smart infrastruktur och deras lokala område.
LocalLife Smart City illustration
4.jpg

TIDIGARE PROJEKT

Envac ReFlow-appen kopplar ihop boende i Norra Djurgårdsstaden med smarta avfallsinkast.
Data-driven
De digitala verktyg som vi utvecklar är alltid baserade på vår egen och andras data och publicerade forskning.
LocalLife-teamet på ett promotionevenemang i Norra Djurgårdsstaden
Grundat i forskning
LocalLife började som ett forskningsprojekt på KTH. Tack vare efterfrågan utanför den akademiska världen blev vi 2014 ett företag. Däremot så har vi behållit en fast fot inom forskningen och fortsätter att bidra till den pågående akademiska diskussionen kring hållbara beteendeförändringar.

15 %

Nöjdare hyresgäster, systemoperatörer och slutanvändare

21 %

Mindre plast och en aktiv delningsgemenskap

46 %

Energi- och topplastreduktioner i det smarta nätet

"Jag tycker att det här är ett bra exempel på hur man kan engagera invånarna. Jag tycker att de verkligen har gjort ett jättebra jobb här."

Christina Salmhofer, Hållbarhetsstrateg, Stockholms stad

Kan vi hjälpa er att nå era hållbarhetsmål?

LocalLife Smart City illustration
bottom of page